14:44 ICT Thứ sáu, 24/10/2014

Tổ chức Đoàn thể

Website Huyện Hòa Vang

      Website và bài giảng điện tử thuộc chương trình "Xây dựng nông thôn mới" của Huyện Hòa Vang do Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN tập huấn

Trang nhất » Tổ chức Đoàn thể » Đảng ủy

Quy trình tổ chức một buổi lễ kết nạp Đảng

Thứ tư - 07/03/2012 08:21
Khi nhận quyết định kết nạp đảng viên của Đảng ủy ĐHĐN, trong vòng 01 tháng kể từ ngày ký quyết định, chi bộ phải tổ chức lễ kết nạp đảng viên. Lễ kết nạp đảng viên phải được tổ chức trang nghiêm; tiến hành kếp nạp từng người một (nếu kết nạp từ hai người trở lên trong cùng một buổi lễ thì chỉ chào cờ một lần).

1. Trang trí lễ kết nạp (nhìn từ dưới lên): Trên cùng là khẩu hiệu “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm”; cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tượng hoặc ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh (bên trái), ảnh Mác - Lênin (bên phải), tiêu đề: “Lễ kết nạp đảng viên”.         
2. Nội dung chương trình buổi lễ kết nạp
- Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca);
- Tuyên bố lý do; giới thiệu đại biểu;
 - Bí thư chi bộ hoặc đại diện chi uỷ đọc Quyết định kết nạp đảng viên của Thường vụ Đảng ủy Đại học Đà Nẵng (toàn thể đảng viên đứng nghiêm);
- Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ (4 nhiệm vụ của đảng viên): “Đứng trước Đảng kì tôi xin thề ….” (các điều 1, 2, 3, 4); sau mỗi lần đọc phải giơ tay và nói “xin thề” (toàn thể đảng viên đứng nghiêm);
- Đại diện chi uỷ nói rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ của chi bộ và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị;
- Đại diện Đảng uỷ Trường phát biểu ý kiến (nếu có);
- Bế mạc (hát Quốc ca, Quốc tế ca).


Tác giả bài viết: Văn phòng Đảng ủy

Từ khóa: kết nạp, đảng viên

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn