01:16 ICT Thứ bảy, 01/11/2014

Tổ chức Đoàn thể

Website Huyện Hòa Vang

      Website và bài giảng điện tử thuộc chương trình "Xây dựng nông thôn mới" của Huyện Hòa Vang do Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN tập huấn

Trang nhất » Tổ chức Đoàn thể » Đảng ủy » Mẫu văn bản - công tác Đảng

Mẫu văn bản mới về xét kết nạp Đảng và chuyển Đảng chính thức

Mẫu văn bản mới về xét kết nạp Đảng và chuyển Đảng chính thức

Thực hiện Thông báo Đảng ủy Đại học Đà Nẵng về việc triển khai các mẫu mới về xét kết nạp và chuyển đảng chính thức trong toàn Đảng bộ ĐHĐN, bao gồm: 1. Mẫu hồ sơ kết nạp và chuyển đảng chính thức 2. Mẫu tóm tắt hồ sơ đề nghị xét kết nạp Đảng và chuyển Đảng chính thức theo trình tự thời gian quy định


Các tin khác

1, 2  Trang sau